Logo

Articles

Առաջին, ատելության թեժ գիծը

Created on Saturday, 21 July 2012 03:32 Written by AMGA TV

15  2.2Bild-ի փոխանցմամբ, Գերմանիայում բացվել է առաջին ատելության թեժ գիծը, ուր կարող է զանգել ցանկացած մարդ՝ գոռգոռալու եւ վիճելու համար: Հիմնադիրների խոսքերով՝ ատելության թեժ գիծը երբեմն օգնում է հանգստացնել նյարդերը: Թեժ գծի աշխատակիցները լսում են վիրավորանքները եւ գոռգռոցները րոպեում 1 եվրո 49 սենթով: Նրանք նշում են, որ ընդունում են զանգեր օրական 16-18 ժամ: Ընդ որում, ատելության թեժ գծի հիմնադիրները հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր ծանր հոգեկան սթրես են տանում:  

Copyright © 2012 | Amga.TV | Armenian Media Group Of America.